IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> การประกวดนางสาวสมิหลา จ.สงขลา ปี 2556, ในงานเทศกาลอาหารสองทะเล ปี 2556

sunday
post Apr 28 2013, 02:12 AM
Post #1


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,304
Joined: 10-November 08
Member No.: 37user posted image

ประกาศเทศบาลนครสงขลา
เรื่อง การประกวดนางสาวสมิหลาประจําปี 2556


ด้วยเทศบาลนครสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ่
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานเทศกาลอาหาร๒ทะเลครั้งที่ 14 "อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์”
ประจําปี 2556 ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ณบริเวณสระบัวแหลมสมิหลาอําเภอเมือง
สงขลาจังหวัดสงขลาโดยจัดให้มีการออกร้านจําหน่ายอาหารทะเลและอาหารไทยตํารับพื้นบ้าน
กิจกรรมการแสดงบนเวที
ตลอดจนกิจกรรมการประกวดนางสาวสมิหลาเป็นต้น
การประกวดนางสาวสมิหลาเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลอาหาร๒ทะเล ประจําปี 2556
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดฯ จึงกําหนดระเบียบการประกวดนางสาวสมิหลาประจําปี 2556 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รางวัลการประกวด
1. ตําแหน่งนางสาวสมิหลา ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
2. ตําแหน่งรองอันดับ 1 ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
3. ตําแหน่งรองอันดับ 2 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
4. ตําแหน่งขวัญใจประชาชน ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
5. ตําแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
6. ตําแหน่งนางสาวผิวเนียน ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ
7. ตําแหน่งนางงามบุคลิกภาพ ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ

2. วันและสถานที่การประกวด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 และ 1 มิถุนายน 2556 การประกวดรอบคัดเลือก
วันที่ 2 มิถุนายน 2556 การประกวดรอบตัดสิน
ณเวทีสระบัวแหลมสมิหลาอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เป็นสุภาพสตรีโสดไม่เคยผ่านการสมรสหรือมีครอบครัวมาก่อนสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนา
อยู่ในประเทศไทย
2. อายุ 16 - 25 ปี(นับถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556) ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 เซนติเมตร
3. มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
5. ต้องไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
6. ต้องไม่เคยคำรงตำแหน่ง นางสาวสมิหลา รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 ขวัญใจประชาชน ขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวผิวเนียน
นางงามมารยาทงาม นางงามบุคลิกภาพ จากการประกวดนางสาวสมิหลา เทศบาลนครสงขลา
7. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวด
หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด เทศบาลจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดและได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งนี้

4. หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 5X7 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบอนุญาตของผู้ปกครอง กรณีที่ผู้เข้าประกวดยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ตามแบบฟอร์มเทศบาล)

จึงขอประกาศเชิญชวน ห้างร้าน บริษัท หน่วยงานทั้งภาครัฐและเเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ส่งสาวงามเข้าประเกวดตำแหน่งนางสาวสมิหลา ประจำปี 2556
โดยกำหนดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสานหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักการศึกษา นักงานเทศบาลนครสงขลา 074-312025 ต่อ 138
หรือจากเว็ปไซค์ www.songkhlacity.go.th
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th March 2015 - 05:34 AM