IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> การประกวดเทพีสงกรานต์สองฝั่งโขง จ.มุกดาหาร 2556, ในงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง 2556

sunday
post Apr 4 2013, 03:49 AM
Post #1


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,296
Joined: 10-November 08
Member No.: 37
user posted image

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ส่วนราชการภาครัฐ องค์กรเอกชน
ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556
โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบเงินขวัญถุง และของที่ระลึก ในวันที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) นอกจากนี้ในภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ยังจัดให้มีงานมหกรรมอาหาร ไทย - อินโดจีน
ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์ ตลาดอินโดจีน โดยภายในงานยังจัดให้มีการประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง ประจำปี 2556 และได้กำหนดประเภทรางวัลในการประกวด ดังนี้


ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง
ในงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2556


1. ชื่อการประกวด / จัดงาน
การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง ในงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2556

2. การสมัครเข้าประกวด
2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 25 ปี
2.2 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
2.3 มีสถานภาพเป็นโสด ไม่เคยใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา
2.4 มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด
และเข้าใจภาษาไทย
2.5 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
2.6 เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม

3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
(ถ้ากำลังศึกษาอยู่)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ชุดทางการ) จำนวน 1 รูป
3.5 รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.6 รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.7 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

4. สถานที่ประกวด
เวทีการประกวด ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์ ตลาดอินโดจีน

5. การแสดงตัวในรอบคัดเลือก
- ผู้สมัครที่ได้รับการแจ้งผลจะต้องมาพบแสดงตัวต่อคณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือก
และจะต้องนำ ?บัตรประจำตัวประชาชน? มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
- การประกวดรอบคัดเลือกจะมีการสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบันและความรู้ด้านวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร

6. การรายงานตัวรอบตัดสิน
- ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมาพบและนำหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการประกวดในวันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 18.00-19.00 น. บริเวณด้านข้างเวทีการประกวด
ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์ ตลาดอินโดจีน (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

7. ที่พักและอาหาร

- ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องหาสถานที่พักเอง
- ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชุดว่ายน้ำในการประกวดรอบสองเองทุกคน
- ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย เครื่องดื่ม, อาหาร ฯลฯ
- ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าส้นสูง, รองเท้าผ้าใบ, เสื้อผ้ากระโปรง,
ชุดลำลองสำรองไว้ 3-4 ชุด สำหรับสวมใส่ในช่วงฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในวันที่ 14 เมษายน 2556

8. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

- ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้ โดยพร้อมเพรียงกันจนเสร็จสิ้นการประกวด

9. การแต่งกายในการประกวด
- วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
1. ผู้เข้าประกวด รายงานตัวและวัดสัดส่วน ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร
2. ผู้เข้าประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง ทำกิจกรรมกับทางเทศบาลฯ แนะนำตัว ถ่ายภาพ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดมุกดาหาร อาทิเช่น หอแก้ว ตลาดอินโดจีน ภูผาเทิบ ฯลฯ
- วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ประกวดรอบแรกชุดกีฬา (กระโปรงสั้นสีขาว) ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร (ด้านบน)
- วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 20.00-21.00 น. รอบสอง ชุดว่ายน้ำ
- วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 22.00-23.30 น. รอบสาม ชุดราตรี
- วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 24.00-24.30 น. รอบตัดสิน ชุดว่ายน้ำของกองประกวด
หมายเหตุ สำหรับชุดที่ใช้ในการประกวดให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง

10. การเสริมสวย

- การเสริมสวยใบหน้าและการแต่งทรงผม อนุญาตให้กระทำได้ตามความเหมาะสม

11. การตัดสิน
- การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจากจังหวัดมุกดหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพและการตัดสินของคณะกรร
มการให้ถือเป็นที่สุดด้วย

12. การแสดงความจำนงเพื่อขอเอกสารเข้าประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง
- จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครของกองประกวดให้ละเอียด พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
ใบสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร

13. การรับใบสมัครเข้าประกวดกระทำได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
- กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ชั้น 3) เลขที่ 80 ถนนสองนางสถิตย์
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042-611227 ต่อ 310, 311

14. ระยะเวลายื่นใบสมัคร
- สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ถึงวันที่ เมษายน 2556
ในวันและเวลาราชการ

15. สถานที่ยื่นใบสมัครและการยื่นใบสมัคร

- สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยใบสมัครจะต้องส่งถึง กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ชั้น 3) เลขที่ 80 ถนนสองนางสถิตย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองประกวดจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ได้รับในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครเท่าน
ั้น

16. รายละเอียดตำแหน่งและของรางวัล

16.1 รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000.- บาท พร้อม มงกุฎ/สายสะพาย/ถ้วยรางวัล
16.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 40,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล/สายสะพาย
16.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 30,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล/สายสะพาย
16.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 20,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
16.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
16.6 รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายจัดการประกวด
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
กองการศึกษา โทร. 042-611227 ต่อ 310,311
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 28th February 2015 - 10:50 PM