IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

2 Pages  1 2 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> ผลการประกวด : นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔, ในงานประจำปีและงานปีใหม่อุบลราชธานี

numm
post Jan 7 2011, 02:09 AM
Post #1


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
ณ เวทีหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

user posted image

ขอขอบคุณ คุณ Sunday สำหรับภาพและผลการประกวด.--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 02:39 AM
Post #2


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
นางสาวอุบลราชธานี ๒๕๕๔ - หมายเลข ๑๙ นางสาวรัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้)

รองอันดับ ๑ - หมายเลข ๑๑ นางสาวพิมพ์พญา ไชยกาล (กุ๊กไก่)

รองอันดับ ๒ - หมายเลข ๓ - นางสาวมัณฑนา ทองหล้า (ปุ๊ก)


user posted image

user posted image

user posted image--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 03:07 AM
Post #3


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
ขวัญใจประชาชน - หมายเลข ๑๑ นางสาวพิมพ์พญา ไชยกาล (กุ๊กไก่)

ความสามารถพิเศษ - หมายเลข ๑๙ นางสาวรัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้)

งามอย่างไทย - หมายเลข ๑๙ นางสาวรัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้)

ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน - หมายเลข ๒๗ นางสาวอารยา เมืองเหนือ (จ๋า)


user posted image

user posted image

user posted image

user posted image--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 03:56 AM
Post #4


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
๒๙ สาวงามผู้เข้าประกวด "นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔"

หมายเลข ๑ - นางสาวบุญญาภา แฝงเพชร (ปูเป้)

หมายเลข ๓ - นางสาวมัณฑนา ทองหล้า (ปุ๊ก)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๔ - นางสาวพิชญา อมรสิน (ท๊อฟฟี่)

หมายเลข ๕ - นางสาวเกตุนรินทร์ ตั้งศิโรรัตน์ (เกตุ)--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 03:59 AM
Post #5


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๖ - สิบเอกหญิงนาริน สีสม (หนูนา)

หมายเลข ๗ - นางสาวญาดา ภิญญชาติ (เฟิร์น)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๘ - นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลาย (กวาง)

หมายเลข ๙ - นางสาวชนิดา จันทเนตร (นกยูง)
--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 04:02 AM
Post #6


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๐ - นางสาวศศิวิมล ศิลาสุวรรณวิทย์ (ตุ้ม)

หมายเลข ๑๑ - นางสาวพิมพ์พญา ไชยกาล (กุ๊กไก่)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๑๒ - นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ (อ้อม)

หมายเลข ๑๓ - นางสาวอัญชลี กาญจนะรัตน์ (อัญ)--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 04:12 AM
Post #7


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๔ - นางสาวกฤติยา วานิชกุล (เนตร)

หมายเลข ๑๕ - นางสาวธิดา มาลาหอม (นิด)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๑๖ - นางสาวกิติยา ศรีมุงคุณ (ปุ้ย)

หมายเลข ๑๗ - นางสาวไพลิน วิชาธรณ์ (อ้อม)
--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 04:24 AM
Post #8


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๘ - นางสาวสุชาดา ศรีชัย (ออฟ)

หมายเลข ๑๙ - นางสาวรัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๒๐ - นางสาวจิราธร วิบูลย์ชนย์ (หญิง)

หมายเลข ๒๑ - นางสาววิไลพรรณ อุปเสน (น้อง)--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 04:34 AM
Post #9


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๒๒ - นางสาวปริฉัตร เต็งรัตนไพบูลย์ (มุกมิก)

หมายเลข ๒๓ - นางสาวเยาวลักษณ์ ท่อนแก้ว (เยาว์)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๒๔ - นางสาวกรรัตน์ มนัส (เฟิร์น)

หมายเลข ๒๕ - นางสาวสุวิมล จันทาดี (ป๋อม)--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 7 2011, 04:53 AM
Post #10


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๒๖ - นางสาววรรณภรณ์ ทองวิเศษ (อ๋อม)

หมายเลข ๒๙ - นางสาวอารยา เมืองเหนือ (จ๋า)

user posted image

หมายเลข ๒๘ - นางสาวบุษยพรรณ รัตนสีหา (พลอย)

หมายเลข ๒๙ - นางสาวพรรณวดี กรงาม (ปอแก้ว)

user posted image

user posted image

หมายเลข ๓๐ - นางสาวปิยะดา สวัสดิ์กุล (ยุ่งยิ่ง)--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 04:35 AM
Post #11


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
เปิดตัว ๒๙ สาวงามผู้เข้าประกวด "นางสาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔" ในชุดพื้นเมืองอิสาน

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 04:59 AM
Post #12


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
๒๙ สาวงามอวดโฉมรอบแรกในชุดไทยอิสาน และชุดราตรี ในรอบที่สอง

หมายเลข ๑ - นางสาวบุญญาภา แฝงเพชร (ปูเป้)

หมายเลข ๓ - นางสาวมัณฑนา ทองหล้า (ปุ๊ก)


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 05:01 AM
Post #13


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๔ - นางสาวพิชญา อมรสิน (ท๊อฟฟี่)

หมายเลข ๕ - นางสาวเกตุนรินทร์ ตั้งศิโรรัตน์ (เกตุ)


user posted image

user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 05:14 AM
Post #14


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๖ - สิบเอกหญิงนาริน สีสม (หนูนา)

หมายเลข ๗ - นางสาวญาดา ภิญญชาติ (เฟิร์น
)

user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 05:19 AM
Post #15


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๘ - นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลาย (กวาง)

หมายเลข ๙ - นางสาวชนิดา จันทเนตร (นกยูง)


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 8 2011, 05:31 AM
Post #16


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๐ - นางสาวศศิวิมล ศิลาสุวรรณวิทย์ (ตุ้ม)

หมายเลข ๑๑ - นางสาวพิมพ์พญา ไชยกาล (กุ๊กไก่)


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 9 2011, 11:53 PM
Post #17


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๒ - นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ (อ้อม)

หมายเลข ๑๓ - นางสาวอัญชลี กาญจนะรัตน์ (อัญ)


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 9 2011, 11:58 PM
Post #18


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๔ - นางสาวกฤติยา วานิชกุล (เนตร)

หมายเลข ๑๕ - นางสาวธิดา มาลาหอม (นิด)


user posted image

user posted image

user posted image--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 10 2011, 12:33 AM
Post #19


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๖ - นางสาวกิติยา ศรีมุงคุณ (ปุ้ย)

หมายเลข ๑๗ - นางสาวไพลิน วิชาธรณ์ (อ้อม)


user posted image

user posted image

user posted image


--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
numm
post Jan 10 2011, 12:43 AM
Post #20


Editor - In - Chief
***

Group: Members
Posts: 9,320
Joined: 7-November 08
Member No.: 2
หมายเลข ๑๘ - นางสาวสุชาดา ศรีชัย (ออฟ)

หมายเลข ๑๙ - นางสาวรัตติยาภรณ์ ภักดีล้น (บิวตี้)


user posted image

user posted image

user posted image--------------------

user posted image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages  1 2 >
Fast ReplyReply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 1st March 2015 - 02:13 AM